สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา 19 ถนนวงเวียน 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7320-3784 โทรสาร 0-7320-3782
หน้าแรก HOME วิสัยทัศน์ : พัฒนาการขนส่งสาธารณะและงานบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และมีส่วนร่วม  ค่านิยม : จิตบริการหรือบริการด้วยใจ กระตือรือร้น การเรียนรู้ ปรับทัศนคติ การจัดการที่ดี  วัฒนธรรม : ทักทาย ยิ้มให้

  ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
  ข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำ

Website Hit Counters
สถิติผู้เยี่ยมชมสขจ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมยะลารามา เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๗
 อ่านต่อ [๑๙-๐๘-๒๕๕๗]


สขข.เบตง จัด โครงการสนามจราจรฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่และโรงเรียนอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 อ่านต่อ [๒๘-๐๖-๒๕๕๗]


สขจ.เบตง จัด โครงการสนามจราจรฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 อ่านต่อ [๑๘-๐๖-๒๕๕๗]


สขจ.ยะลา จัด โครงการสนามจราจรฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรัชตะวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 อ่านต่อ [๒๒-๐๕-๒๕๕๗]


สขจ.ยะลา จัด โครงการสนามจราจรฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์และโรงเรียนเพ็ญศิริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 อ่านต่อ [๒๑-๐๕-๒๕๕๗]


สขจ.ยะลา จัด โครงการสนามจราจรฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 อ่านต่อ [๒๐-๐๕-๒๕๕๗]


สขจ.ยะลา รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗
 อ่านต่อ [๑๗-๐๔-๒๕๕๗]


คนดีศรียะลา
 อ่านต่อ [๐๑-๐๔-๒๕๕๗]


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บ้านบาจู อ.ยะหา จ.ยะลา
 อ่านต่อ [๐๖-๐๒-๒๕๕๗]


โครงการ "ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร "ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 อ่านต่อ [๑๑-๐๑-๒๕๕๗]


สขจ.ยะลา รณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
 อ่านต่อ [๐๒-๐๑-๒๕๕๗]
 อ่านต่อ 

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรต้อนรับเปิดเทอม ตั้งจุดอำนวยความสะดวกการจราจรตามจุดที่ใช้รถหนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมคุมเข้มวินัยการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะ เตือนผู้ประกอบการใช้รถที่มั่นคงแข็งแรง
กรมการขนส่งทางบก ระบุรถตู้โดยสารสาธารณะทุกคัน รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัด และรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
สขจ.ยะลา จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา
สขจ.ยะลา จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย จังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดยะลา ณ บริษัท พันธ์ทิพธ์ (1970) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดแตกลายงา..สามารถขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๕ (๔ ม.ค.๕๖)
ประกาศนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมสมุดคู่มือประจำรถ และเครื่องหมายพิเศษ (๔ ม.ค.๕๖)
นำส่งประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ (๓ ม.ค.๕๖)
ระเบียบกรมการขนส่่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ฯลฯ
โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ใบอนุญาตผู้ประจำรถ รูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ONE STOP SERVICE ที่ขนส่งทั่วประเทศ
ฤดูฝน..ขับรถยังไงให้ประหยัด &ปลอดภัย
+ - X / ก๊าซ NGV?ประหยัดกว่า? คุ้มกว่า? ดีกว่า?
ไฟซีนอนสว่างรบกวนสายตาคนขับรถสวนจริงหรือไม่

Webboard

Webboard สอบถามข้อมูลต่างๆ >>> คลิ๊กเลย


สิงหาคม       
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


นายประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม
ขนส่งจังหวัดยะลา


 
 ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  dlt_yala@hotmail.com